Os pioneiros

 • Adelio

Adelio Tedim

Tuba

 • Anabela

Anabela Oliveira

Trompete

 • Marta

Marta Correia

Bombardino

 • Josema

Jose Frutos

Trombone

 • Sandra

Sandra Mesquita

Trompete

 • Agostinho

Agostinho Vieira

Clarinete

 • Zé

Zé Clarinetista

Clarinete

 • Beatriz

Beatriz Vieira

Flauta Transversal

 • Joaquim

Joaquim Sax

Saxofone

 • António

António Campelo

Clarinete

 • Jorge

Jorge Trompete

Trompete

 • Cristina

Cristina Rebelo

Clarinete

 • Yamisel

Yamisel Espino

Clarinete

 • Henrique

Henrique Saxo

Saxofone

 • Zeferino

Zeferino Saxo

Saxofone

 • Jorge

Jorge Saxo

Saxofone

 • Manel

Manel Nascimento

Flauta Transversal

 • Mattias

Mattias Saxo

Saxofone